Create Bundle API

Creating product bundles

Creating a product bundle

Mező

Kötelező

Leírás

apiKey

Igen

API key

bundleSku

Igen

bundle's SKU

bundleName

Igen

bundle's name

bundlePriceNet

Igen

product bundle's net price

bundleCurrency

Igen

Currency of the price

productSku

Igen

SKU of the product in the bundle

quantity

Igen

quantity of the product in the bundle

in case of XML :

Url: https://app.webshippy.com/wspyapi/createBundle/xml

in case of JSON esetén:

Url: https://app.webshippy.com/wspyapi/createBundle/json

Request:

{
	"apiKey": "xxx-own-apikey-xxx",  
	"bundleSku": "bundlesku-001",    
	"bundleName": "bundlename-001",
	"bundlePriceNet": "1000",
	"bundleCurrency": "HUF",
	"products": [{    
	"productSku": "09002",
	"quantity": "1"
	},
	{    
	"productSku": "09004",
	"quantity": "1"
	}
	]
	}

Last updated